Contact 19 - 6 - Vul de vragen en antwoorden aan.

Vul de gaten in. Druk dan op "Controleer" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hint"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven.
Bij de vragen : au - à la - à l' - aux
Bij de antwoorden : du - de la - de l' - des

1) Elle va poste ? - Non, elle vient poste.
2) Nicolas va magasin ? - Non, il vient magasin.
3) Elise et Thomas vont école ? - Non, ils viennent école.
4) Tes parents vont Pays-Bas ? - Non, ils viennent Pays-Bas.