L4 : Taal : Taalbeschouwing : Losse oefeningen

1.   Spreekwoorden

 

2.   Deel van hete geheel (1)

 

3.   Deel van het geheel (2)