L4 : Taal : Schrijven : -d of -t

1.     Eindigt het met -d of -t ?

 

2.    -d of -t (1)

23 zinnen waarin je -d of -t moet invullen.

 

3.   -d of -t (2)

20 zinnen waarin je -d of -t moet invullen.

 

4.   -d of -t (3)

9 woorden waar je eerst het meervoud en daarna het enkelvoud moet intypen.

 

5.   -d of -t (4)

10 woorden waar je eerst het meervoud en daarna het enkelvoud moet intypen.

 

6.   -d of -t (5)

9 zinnen waarin woorden met -d of -t moeten ingevuld worden.

 

7.   Eindletter -d of -t