L4 : Taal : Lezen : Begrijpend lezen

1.   Verhaalvolgorde.

 

2.   Kinderverhalen : 

Verhalen geschreven voor en door kinderen over verschillende thema's

 

3.   Meneer Luposjki's ongeluk.

 

4.   Het heksenfeest.