L2 : Taal : Taalbeschouwing : zegswijzen

1.   Wat een weer !

 

2.   Zorg ook voor dieren.