L2 : Taal : Taalbeschouwing : verkleinwoorden

1.   -je, -tje, -pje, -etje

 

2.   verkleinwoorden op -je

 

3.   verkleinwoorden op -pje

 

4.   verkleinwoorden op -tje

 

5.   verkleinwoorden gemengd