L6 : Wero : Zintuigen

1.   Wat zijn zintuigen ?

 

2.   De reuk.

 

3.   De smaak.

 

4.   De tast.

 

5.   Het zicht.

 

6.   Het gehoor.