L6 : Beaufort 6 : contact 13

 

Vocabulaire

Uitdrukkingen

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

Werkwoord arriver

Werkwoord plier

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

Werkwoord pouvoir

Werkwoord raconter

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

Werkwoord vouloir

 

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

 

Oefeningen werkschrift

 

On s'entraîne : Complète avec la bonne forme des verbes "vouloir" et "pouvoir". (Vul aan met de juiste vorm van "vouloir" en "pouvoir".)

 

On s'entraîne : Complète avec moi - toi - lui - elle - nous - vous - eux - elles (Vul aan met moi - toi - lui - elle - nous - vous - eux - elles.)

 

Tu comprends ? Vrai ou faux ? (Begrijp je het ? Waar of niet waar ?)

 

1. Cope (Kopieer)

 

2. Écris les mots à la bonne place. (Schrijf de woorden op de juiste plaats.)

 

3. Note les parties de la tête. (Noteer de delen van het hoofd.)

 

4. Complète avec la bonne forme du verbe "pouvoir". (Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord "pouvoir".)

 

5. Complète avec la bonne forme du verbe "vouloir". (Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord "vouloir".)

 

6. Complète avec moi - toi - lui - elle - nous - vous - eux ou elles. (Vul aan met moi - toi - lui - elle - ous - vous - eux of elles.)

 

8. Complète les verbes. (vul de werkwoorden aan.)

 

9. Complète avec la bonne dorme du verbe. (Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord.)

 

10. Écris les nombres en chiffres. (Noteer de getallen in cijfers.)

 

11. Note les jours qui manquent. (Noteer de ontbrekende dagen.)

 

12. Note les mois qui manquent. (Noteer de ontbrekende maanden.)

 

13. Mets les phrases au futur proche. (Plaats de zinnen in de nabije toekomst.)

 

15. Nous jouons. Cherche l'intrus. (Wij spelen. Zoek de indringer.)