L6 : Beaufort 6 : contact 10

 

Vocabulaire

 

1. Flashcards

 

2. Flitskaarten (1)

 

3. Flitskaarten (2)

 

4. Flitskaarten (3)

 

5. Gravity

 

6. Klik het juiste antwoord aan (1)

 

7. Klik het juiste antwoord aan (2)

 

8. Klik het juiste antwoord aan (3)

 

9. Leren

 

10. Match

 

11. Schrijven

 

12. Sleep van rechts naar links (1)

 

13. Sleep van rechts naar links (2)

 

14. Sleep van rechts naar links (3)

 

15. Spellen

 

16. Test (1)

 

17. Test (2)

 

18. Test (3)

 

19. Test (4)

Uitdrukkingen

Werkwoord demander

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

Werkwoord monter

Werkwoord passer

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

Werkwoord suivre

 

 

1. Flashcards

 

2. Leren

 

3. Schrijven

 

4. Spellen

 

5. Match

 

6. Gravity

 

7. Test

 

Oefeningen werkschrift

 

On s'entraîne.

 

On s'entraîne. Utilise notre - nos / - votre - vos / leur - leurs.

 

1.Copie (Kopieer)

 

2. Écris les mots à la place exacte. (Schrijf de woorden op de juiste plaats.)

 

3. Complète avec la bonne forme du verbe "connaître". (Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord "connaître".

 

4. Complète avec la bonne forme du verbe "savoir". (Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord "savoir".)

 

5. Complète (Vul aan)

 

6. Complète avec mon - ma - mes / ton - ta - tes / son - sa - ses. (Vul aan met mon - ma - mes / ton - ta - tes / son - sa - ses)

 

7. Complète avec notre - nos / votre - vos / leur - leurs. (Vul aan met notre - nos / votre - vos / leur - leurs.)

 

8. Écris les nombres en chiffres. (Noteer de getallen in cijfers.)

 

9. Ajoute les mots qui manquent. (Vul de maanden aan die ontbreken.)

 

10. Note les dates. (Noteer de data.)

 

11. Mets les phrases au futur proche. (Plaats de zinnen in de nabije toekomst.)

 

12. Réponds négativement. Choisis entre ne... pas et ne... plus. (Antwoord ontkennend. Kies tussen ne... pas en ne... plus.)

 

13. Complète les verbes. (Vul de werkwoorden aan.)

 

15. Nous jouons. Note chaque fois le contraire. (We spelen. Noteer telkens het tegengestelde.)